ปีนี้เรามีโอกาสได้กลับมาจัดกิจกรรมดีๆ เพื่อสืบสานค่านิยมอันดีงาม โดยมีพนักงานเข้าร่วมงานอย่างพร้อมเพรียง ร่วมแต่งกายชุดพื้นเมือง เสื้อลายดอก และรดน้ำขอพรผู้บริหาร เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการทำงานตลอดปี 2566 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2566 ที่ผ่านมา ณ. ร้าน ซี.พี.เอส. โฮมเซ็นเตอร์ อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่

Main Menu