BegerCool All Shield Plus

In stock

สีน้ำอะคริลิค 100% (ชนิดกึ่งเงา) สำหรับภายนอกและภายใน
สีเบเยอร์คูล ออลชิลด์ พลัส ชนิดกึ่งเงา สำหรับทาภายนอกและภายใน สามารถใช้กับพื้นผิวคอนกรีต ซีเมนต์ พื้นผิวปูนฉาบ อิฐบล็อก กระเบื้องแผ่นเรียบ หรือแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์ และปกป้องพื้นผิวจากความเป็นด่างของปูน

Compare

คุณสมบัติ

สีเบเยอร์คูล ออลชิลด์ พลัส ชนิดกึ่งเงา สำหรับทาภายนอกและภายใน ผลิตจากอะคริลิคแท้ 100% ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี เฉพาะของ “BegerCool” เนื้อสีจึงมีความเข้มข้นสูง ช่วยให้สีทาง่าย กลบมิดดีเยี่ยม สีไม่ไหลย้อย งานจบสวยด้วยคุณสมบัติความทน ฟิล์มสีทนทานต่อทุกสภาพอากาศ ป้องกันเชื้อรา ตะไคร่น้ำ ปราศจากสารปรอทและสารตะกั่ว ปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม ปราศจากสารระเหยที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

  • ฟิล์มสีกลบมิดพื้นผิวดีเยี่ยม
  • ฟิล์มสีสะท้อนความร้อน
  • ฟิล์มสีทนทานต่อการเช็ดล้าง
  • ฟิล์มสีทนต่อการขัดถู
  • ฟิล์มสีทนต่อน้ำ และด่าง
  • ฟิล์มสีป้องกันการเกิดเชื้อราและตะไคร่น้ำ

วิธีการใช้งาน

อุปกรณ์ : แปรงและลูกกลิ้ง เครื่องมือหลังใช้งานทำความสะอาดด้วยน้ำสะอาด
การเจือจาง : น้ำสะอาดหรือน้ำประปา
สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน : พื้นผิวคอนกรีตไม่ควรมีความชื้นเกิน 14%
การผสมก่อนการใช้งาน : สำหรับลูกกลิ้ง ผสมนำสะอาด 5 – 10% โดยปริมาตร

Main Menu