BegerCool All Shield Plus สีน้ำอะคริลิค (ชนิดด้าน) สำหรับภายใน

In stock

สีเบเยอร์คูล ออลชิลด์ พลัส ชนิดด้าน สำหรับทาภายใน
สีเบเยอร์คูล ออลชิลด์ พลัส ชนิดด้าน สำหรับทาภายใน ผลิตจากอะคริลิคคุณภาพสูง ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี เฉพาะของ “BegerCool” เนื้อสีจึงมีความเข้มข้นสูง ช่วยให้สีทาง่าย กลบมิดดีเยี่ยม สีไม่ไหลย้อย งานจบสวยด้วยคุณสมบัติความทน ฟิล์มสีป้องกันเชื้อรา ตะไคร่น้ำ ปราศจากสารปรอทและสารตะกั่ว ปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม ปราศจากสารระเหยที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

Compare

คุณสมบัติ

สีเบเยอร์คูล ออลชิลด์ พลัส ชนิดด้าน สำหรับทาภายใน สามารถใช้กับพื้นผิวคอนกรีต ซีเมนต์ พื้นผิวปูนฉาบ อิฐบล็อก กระเบื้องแผ่นเรียบ หรือแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์ และปกป้องพื้นผิวจากความเป็นด่างของปูน

  • ฟิล์มสีกลบมิดพื้นผิวดีเยี่ยม
  • ฟิล์มสีทนทานต่อการเช็ดล้าง
  • ฟิล์มสีทนต่อด่าง
  • ฟิล์มสีป้องกันการเกิดเชื้อราและตะไคร่น้ำ

วิธีการใช้งาน

อุปกรณ์ : แปรงและลูกกลิ้ง เครื่องมือหลังใช้งานทำความสะอาดด้วยน้ำสะอาด
การเจือจาง : น้ำสะอาดหรือน้ำประปา
สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน : พื้นผิวคอนกรีตไม่ควรมีความชื้นเกิน 14%
การผสมก่อนการใช้งาน : สำหรับลูกกลิ้ง ผสมน้ำสะอาด 25 – 30% โดยปริมาตร

Main Menu

วัสดุก่อสร้างเชียงใหม่

BegerCool All Shield Plus สีน้ำอะคริลิค (ชนิดด้าน) สำหรับภายใน