Beger Thinner M-44

In stock

เบเยอร์ ทินเนอร์ เอ็ม-44 ทินเนอร์เกรดพิเศษ สำหรับโพลียูรีเทน เหมาะสำหรับทำละลายและแห้งตัวเร็ว
เป็นทินเนอร์ที่ผลิตจากสารอะซีเตต และสารอะโรมาติก เหมาะสำหรับทำละลายและแห้งตัวเร็ว

Compare

คุณสมบัติ

  • เป็นทินเนอร์ที่ผลิตจากสารอะซีเตต และสารอะโรมาติก เหมาะสำหรับทำละลายและแห้งตัวเร็ว

วิธีการใช้งาน

อุปกรณ์ : แปรง และเครื่องพ่น

การผสมก่อนใช้งาน
: สำหรับการผสมเพื่อใช้แปรง : เจือจาง 10 – 20%
: สำหรับการผสมเพื่อใช้เครื่องพ่น
*เครื่องพ่นไร้อากาศ : เจือจาง 15 – 20% 0.018 นิ้ว แรงดัน 165 atm
*เครื่องพ่นธรรมดา : เจือจาง 20 – 30% 1.8-2.0 มิลลิเมตร แรงดัน 3-4 atm

ข้อมูลเพิ่มเติม

พื้นที่ใช้งาน

เหมาะสำหรับใช้ผสมกับสีทับหน้า ยูนีเทน B-52 (U202,U404) ใช้กับพื้นไม้ภายใน

ขนาดบรรจุ

¼ แกลลอน และ 1 แกลลอน

Main Menu