Beger Super Hi-Shield ชนิดด้าน สำหรับทาภายใน

In stock

พลังแห่งความทนทาน เย็น สะอาด ไม่ลอกล่อน
สีเบเยอร์ ซุปเปอร์ ไฮ-ชิลด์ ชนิดด้าน สำหรับทาภายใน สีน้ำอะคริลิคคุณภาพสูง ผลิตจากนวัตกรรมสูตรสีผสมสารไททาเนียม ช่วยให้ฟิล์มสีแข็งแกร่ง ทนทาน สามารถกลบมิดได้ดี และป้องกันปัญหาสีลอกล่อน และยังถูกพัฒนาให้ เหมาะกับภูมิอากาศเขตเมืองร้อน และผสมสารที่ป้องกันการกิดเชื้อรา และตะไคร่น้ำ เหมาะสำหรับพื้นผิวคอนกรีต ปูนฉาบ ปูนพลาสเตอร์ อิฐและกระเบื้องแผ่นเรียบ ปราศจากสารปรอทแ ละสารตะกั่วปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม ปราศจากสารระเหยที่เป็นอันตราย

Compare

คุณสมบัติ

สีเบเยอร์ ซุปเปอร์ ไฮ-ชิลด์ ชนิดด้าน สำหรับทาภายใน สามารถใช้กับพื้นผิวคอนกรีต ซีเมนต์ พื้นผิวปูนฉาบ อิฐบล็อก กระเบื้องแผ่นเรียบ หรือแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์

คุณสมบัติสำคัญ

  • ฟิล์มสีกลบมิดพื้นผิวดีเยี่ยม
  • ฟิล์มสีเช็ดล้างง่าย
  • ฟิล์มสีทนต่อน้ำและด่าง
  • ฟิล์มสีป้องกันการเกิดเชื้อราและตะไคร่น้ำ
  • ฟิล์มสีปลอดภัยต่อสุขภาพ และสิ่งแวดล้อม ไม่ผสมสารปรอท และตะกั่ว

วิธีการใช้งาน

• อุปกรณ์ : แปรง ลูกกลิ้ง และเครื่องมือหลังใช้งานทำความสะอาดด้วยน้ำสะอาด
• การเจือจาง : น้ำสะอาดหรือน้ำประปา
• สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน : พื้นผิวคอนกรีตไม่ควรมีความชื้นเกิน 14%
• การผสมก่อนการใช้งาน : ผสมน้ำสะอาด 15-20% โดยปริมาตร

ระบบการทาสี
• การเตรียมพื้นผิว
กรณีพื้นผิวปูนใหม่ : ทิ้งให้พื้นผิวปูนแห้งสนิทอย่างน้อย 1 เดือน หรือมีความชื้นน้อยกว่า 14%
กรณีพื้นผิวปูนเก่า : ขัดล้างสีเดิมที่เสื่อมสภาพออก บริเวณที่มีเชื้อรา หรือตะไคร่น้ำต้องขัดล้างด้วย เบเยอร์ โมลด์ฟรี เบอร์ เอ็ม-001 ข้อแนะนำ: ควรล้างทำความสะอาดพื้นผิวทุกชนิดให้แห้งสนิท ปราศจากฝุ่นละออง เชื้อรา ตะไคร่น้ำ เศษซีเมนต์ คราบน้ำมัน และสิ่งสกปรกต่างๆ ซ่อมแซมตกแต่งรอยแตกร้าวบนพื้นผิวที่มีขนาดเล็กกว่า 1 มม. ด้วยสีโป๊วเบเยอร์ อะคริลิกฟิลเลอร์ (เอฟ-200) หรือใช้ เบเยอร์อะคริลิก ซีลแลนท์ (เอฟ-001) ซ่อมรอยแตกร้าวที่มีขนาดตั้งแต่ 1 มม. – 1 ซม.
การเตรียมพื้นผิวที่ดีโดยไม่มีส่วนที่เป็นฝุ่นหรือหลุดล่อนจะทำให้ได้การยึดเกาะของ เบเยอร์ ซุปเปอร์ ไฮ-ชิลด์ ดีที่สุด

• ระบบสี
สำหรับพื้นผิวปูนใหม่
* สีรองพื้น : เบเยอร์ ซุปเปอร์ ไฮ-ชิลด์ สีรองพื้นปูนใหม่กันด่างสำหรับภายนอกและภายใน เอส-8888 จำนวน 1 เที่ยว
* สีทับหน้า : เบเยอร์ ซุปเปอร์ ไฮ-ชิลด์ ชนิดด้าน สำหรับภายใน จำนวน 2 เที่ยว
สำหรับพื้นผิวปูนเก่า
* สีรองพื้น : เบเยอร์ เคลียร์ คอนแทค ไพรเมอร์ บี-1500 จำนวน 1 เที่ยว
* สีทับหน้า : เบเยอร์ ซุปเปอร์ ไฮ-ชิลด์ ชนิดด้าน สำหรับภายใน จำนวน 2 เที่ยว

ข้อมูลเพิ่มเติม

สีทับหน้า

สูตรน้ำ

เกรด

Premium

ชนิดฟิล์มสี

กึ่งเงา

พื้นที่การทา

35-40 ตารางเมตร/แกลลอน/เที่ยว

Main Menu

วัสดุก่อสร้างเชียงใหม่

Beger Super Hi-Shield ชนิดด้าน สำหรับทาภายใน