Beger Acrylic Sealant F-001

In stock

เบเยอร์ อะคริลิก ซีลแลนท์ เอฟ-001 อะคริลิกสำหรับอุดโป๊วรอยแตกร้าวขนาดใหญ่ 2-10 มม.
อะคริลิกสีขาว สำหรับซ่อมแซมและอุดรอยแตกร้าว ขนาดใหญ่ตั้งแต่ 2-10 มม. เหมาะสำหรับใช้ ปกปิดรอยแตกร้าวของผนังปูนฉาบคอนกรีต กระเบื้อง และไม้ ใช้ได้ทั้งภายนอกและภายใน

Compare

คุณสมบัติ

อะคริลิกอุดรอยแตกร้าวสำเร็จรูป
เกรด Premium
สำหรับอุดรอยแตกร้าวขนาดใหญ่ สำหรับใช้ภายนอกและภายใน

  • สำหรับซ่อมแซมและอุดรอยแตกร้าวขนาดใหญ่ ตั้งแต่ 2-10 มม.
  • ยืดหยุ่นสูง คงสภาพการปกปิดรอยแตกร้าว แม้เกิดการขยับตัวของรอยแตก
  • ยึดเกาะดีเยี่ยม ไม่หลุดล่อน ไม่แตกร้าว
  • ทาสีทับได้ ไม่เกิดปัญหาคราบน้ำมันและไม่ทำให้สีทับหน้าเหลืองตัวเหมือนซิลิโคนทั่วไป
  • แห้งเร็ว ไม่หดตัว ขัดตกแต่งง่าย

วิธีการใช้งาน

ขั้นที่ 1 การเตรียมพื้นผิว

พื้นผิวต้องสะอาด ปราศจากฝุ่น ผง เศษซีเมนต์ และคราบไขมัน
ขัดและตกต่างรอยแตกร้าวให้เป็นรูปตัว V แล้วทำความสะอาดฝุ่นผง
ทาสีรองพื้นปูนอเนกประสงค์ เบเยอร์ อัลตร้าไฮด์ ไพรเมอร์ บี-2100 (สำหรับปูนใหม่และปูนเก่า) บริเวณที่ต้องการอุดโป๊วรอยแตกจำนวน 1 เที่ยว แล้วทิ้งให้แห้ง 2-4 ชั่วโมง เพื่อเพิ่มการยึดเกาะ

ขั้นที่ 2 การใช้งานผลิตภัณฑ์

ใช้เบเยอร์ อะคริลิก ซีลแลนท์ อุดโป๊วรอยแตก แล้วทิ้งไว้ให้แห้ง ประมาณ 8 ชั่วโมง ขัดแต่งด้วยกระดาษทรายน้ำ เบอร์ศูนย์ ทิ้งไว้ 2-3 วันก่อนใช้งาน
ทาสีรองพื้นปูนเบเยอร์ จำนวน 1 เที่ยว
ทาสีทับหน้าเบเยอร์รุ่นที่ต้องการ จำนวน 2 เที่ยว

ข้อมูลเพิ่มเติม

เกรด

Premium

พื้นที่การทา

1 กิโลกรัม/ความยาวรอยแตก 18-20 เมตร (ขนาดร่องรูปตัววี กว้าง 1 ซม. ลึก 1 ซม.)

Main Menu