Beger Acrylic Filler F-200

In stock

เบเยอร์ อะคริลิก ฟิลเลอร์ เอฟ-200 อะคริลิกสำหรับอุดโป๊วรอยแตกร้าว ขนาดเล็ก
อะคริลิกสีขาว สำหรับซ่อมแซมอุดโป๊วรอยแตกร้าว ขนาดเล็ก ไม่เกิน 1 มม. มีความยืดหยุ่นสูง ยึดเกาะ ดีเยี่ยม ไม่ทำให้สีทับหน้าเหลือง สำหรับงาน ภายนอกและภายใน

Compare

คุณสมบัติ

  • สามารถอุดโป๊วรอยแตกลายงา หรือรอยแตกร้าวที่ขนาดต่ำกว่า 1 มิลลิเมตร
  • แห้งเร็ว ขัดง่าย ไม่ยุบตัว ไม่เป็นฝุ่นชอล์ก
  • ยึดเกาะกับพื้นผิวคอนกรีต ปูนฉาบ ยิปซั่ม และสีทับหน้าได้ดีเยี่ยม
  • ไม่ขึ้นรอยด่าง และไม่เปลี่ยนสี หลังทาสีทับ
  • โป๊วง่าย ไม่ติดเกรียงโป๊ว และไม่หยด หรือย้อยขณะใช้งาน
  • ป้องกันเชื้อรา และตะไคร่น้ำ ไม่มีส่วนผสมของสารปรอท และสารตะกั่ว

วิธีการใช้งาน

ขั้นที่ 1 การเตรียมพื้นผิว

พื้นผิวต้องสะอาด ปราศจากฝุ่น ผง เศษซีเมนต์ และคราบไขมัน
กรณีมีเชื้อราและตะไคร่น้ำ ให้กำจัดด้วยน้ำยากำจัดเชื้อราและตะไคร่น้ำ เบเยอร์ โมลด์ฟรี เอ็ม-001

ขั้นที่ 2 การใช้งานผลิตภัณฑ์

ใช้ เบเยอร์ อะคริลิก ฟิลเลอร์ เอฟ-200 อุดโป๊วรอยแตกร้าวที่มีขนาดแตกเล็กกว่า 1 มิลลิเมตร ด้วยเกรียง หรือมีดโป๊วที่สะอาด (ถ้ามีรอยแตกร้าวเป็นร่องลึกและกว้าง ควรอุดโป๊ว 2-3 ครั้ง โดยแต่ละครั้งอุดเป็นชั้นบางๆ และทิ้งระยะการอุดแต่ละชั้นประมาณ 1 ชั่วโมง)
เมื่อสีโป๊วแห้งสนิทดีให้ขัดและตกแต่งด้วยกระดาษทรายเบอร์ละเอียดให้ผิวเรียบเนียน
ทาสีรองพื้นเบเยอร์ตามระบบสีที่ถูกต้อง จำนวน 1 เที่ยว
ทาสีทับหน้าเบเยอร์รุ่นใดก็ได้ตามระบบสีที่ถูกต้อง จำนวน 2 เที่ยว

ข้อมูลเพิ่มเติม

เกรด

Premium

พื้นที่การทา

ขึ้นกับขนาดและปริมาณรอยแตกร้าว

Main Menu