สำหรับใช้ในงานสุขภัณฑ์

In stock

ผลิตตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เลขที่ มอก.17-2532 มีสีขาว เหมาะสำหรับใช้เป็นท่อประปา, ท่อส่งน้ำเพื่ออุปโภคบริโภค, ท่อรับความดันสูง และสามารถนำไปใช้เป็นท่อระบายน้ำทิ้งและสิ่งปฏิกูล ทั้งภายในอาคารและภายนอกอาคารบ้านเรือนตามสภาพพื้นและการออกแบบ

Compare

คุณสมบัติ

ท่อและอุปกรณ์ข้อต่อท่อพีวีซีแข็ง สีขาว สำหรับงานสุขภัณฑ์ ผลิตตามมาตราฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เลขที่ มอก.17-2532, มอก.1131-2535 และ มอก.1410-2540 เหมาะสำหรับใช้งานสุขภัณฑ์

ข้อมูลเพิ่มเติม

ขนาด

18 mm. (1/2")
20 mm. (3/4")
25 mm. (1")
35 mm. (1 1/4")
40 mm. (1 1/2")
55 mm. (2")
65 mm. (2 1/2")
80 mm. (8")
100 mm. (4")

ความยาว

4 เมตร

Main Menu

สำหรับใช้ในงานสุขภัณฑ์