สำหรับใช้ร้อยสายไฟฟ้า และสายโทรศัพท์

In stock

ผลิตตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เลขที่ มอก.216-2524 มีสีเหลือง เหมาะสำหรับใช้เป็นท่อร้อยสายไฟฟ้าและสายโทรศัพท์

Compare

คุณสมบัติ

  • มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เลขที่ มอก.216-2524
  • สีเหลือง
  • เหมาะสำหรับใช้เป็นท่อร้อยสายไฟฟ้าและสายโทรศัพท์

ข้อมูลเพิ่มเติม

ขนาด

15 mm. (3/8")
18 mm. (1/2")
20 mm. (3/4")
25 mm. (1")
35 mm. (1 1/4")
40 mm. (1 1/2")
55 mm. (2")
65 mm. (2 1/2")
80 mm. (8")
100 mm. (4")

ความยาว

4 เมตร

Main Menu

สำหรับใช้ร้อยสายไฟฟ้า และสายโทรศัพท์