บาร์โก้ ทินเนอร์ AA

In stock

เป็นทินเนอร์สำหรับใช้ล้างอุปกรณ์ ผลิตจากตัวทำละลายอินทรีย์แบบผสม ไม่มีส่วนประกอบของเมทิลแอลกอฮอล์

Compare

เป็นทินเนอร์สำหรับใช้ล้างอุปกรณ์

  • ควรใช้ในสถานที่อากาศถ่ายเทได้ดี เพื่อหลีกเลี่ยงไอระเหยของทินเนอร์
  • ควรใช้หน้ากาก แว่นตา ถุงมือขณะที่ใช้งาน

ข้อควรระวัง

  • ทินเนอร์เป็นสารไวไฟ ควรใช้และเก็บรักษาให้ห่างจากความร้อน
    หรือบริเวณที่มีประกายไฟ
  • ห้ามสูดดม รับประทานและสัมผัสโดยตรงขณะใช้งาน
  • ควรเก็บให้ห่างจากมือเด็ก
  • เป็นสารระเหย ห้ามสูดดม หรือรับประทาน เป็นอันตรายถึงชีวิต

ข้อมูลเพิ่มเติม

ขนาดบรรจุ

2.21 ลิตร(แกลลอน), 11.56 ลิตร(ปี๊ป)

Main Menu