จระเข้ อุปกรณ์นำร่องเจาะกระเบื้อง

In stock

ถนัดงานเจาะ

  • สำหรับช่วยประคองดอกเจาะกระเบื้องในขณะเริ่มทำการ เจาะรูกระเบื้อง ซึ่งอาจเกิดดการลื่นหรือสะบัดออกจากจุดที่ต้องการเจาะ
  • ให้เจาะรูกระเบื้องได้ตรงจุดและได้รอยเจาะที่เรียบเนียนมากขึ้น
Compare

คุณสมบัติ

จระเข้ อุปกรณ์นำร่องเจาะกระเบื้อง สำหรับช่วยประคองดอกเจาะกระเบื้องในขณะเริ่มทำการ เจาะรูกระเบื้อง ซึ่งอาจเกิดดการลื่นหรือสะบัดออกจากจุดที่ต้องการเจาะ ให้เจาะรูกระเบื้องได้ตรงจุดและได้รอยเจาะที่เรียบเนียนมากขึ้น

วิธีการใช้งาน

จระเข้ อุปกรณ์นำร่องเจาะกระเบื้อง สำหรับช่วยประคองดอกเจาะกระเบื้องในขณะเริ่มทำการ เจาะรูกระเบื้อง ซึ่งอาจเกิดดการลื่นหรือสะบัดออกจากจุดที่ต้องการเจาะ ให้เจาะรูกระเบื้องได้ตรงจุดและได้รอยเจาะที่เรียบเนียนมากขึ้น

การใช้งาน
กำหนดตำแหน่งที่ต้องการเจาะรูกระเบื้อง
อุปกรณ์นำร่องเจาะกระเบื้อง และดอกเจาะกระเบื้องวางไว้ในตำแหน่งที่ต้องการเจาะรู
โยกด้ามจับอุปกรณ์นำร่องเจาะกระเบื้อง เพื่อให้อุปกรณ์ยึดติดกับผิวหน้าของกระเบื้อง
ติดตั้งดอกเจาะกระเบื้องกับสว่านไฟฟ้าทั่วไป ทาบดอกเจาะกับอุปกรณ์นำร่องเจาะกระเบื้อง
ค่อยๆใช้แรงกดลงบนผิวหน้าของกระเบื้อง
เจาะแค่ทะลุผิวของกระเบื้องเท่านั้น ส่วนพื้นซีเมนต์ด้านหลังให้ใช้ดอกเจาะปูน
ดึงเศษกระเบื้องที่ติดอยู่ในดอกเจาะออก ก่อนทำการเจาะครั้งต่อไป
ข้อมูลทางด้านเทคนิค
ควรดูลักษณะของกระเบื้องก่อนการเจาะทุกครั้งเพื่อทำการกำหนดแรงการเจาะกระเบื้อง เนื่องจากกระเบื้องแต่ละชนิดมีความอ่อน – แข็ง ที่ต่างกัน
ทำการกำหนดจุดที่จะทำการเจาะกระเบื้อง เพื่อการขเจาะที่ตรงจุดและสวยงาม
นำอุปกรณ์นำร่องเจาะกระเบื้องและดอกเจาะกระเบื้องวางในตำแหน่งที่ต้องการเจาะรู
โยกด้ามจับอุปกรณ์นำร่องเจาะกระเบื้อง เพื่ออุปกรณ์ยึดติดกับผิวหน้าของกระเบื้อง
นำดอกเจาะกระเบื้อง ติดกับสว่านไฟฟ้าทั่วไป (ห้ามใช้สว่านไฟฟ้าระบบกระแทก) ตรงจุดที่ระบุไว้ โดยทาบดอกเจาะกับอุปกรณ์นำร่องเจาะกระเบื้องที่ได้ทำการวางตำแหน่งไว้ เพื่อป้องกันการสะบัด
ค่อย ๆ ใช้แรงกดลงผิวหน้าของกระเบื้อง โดยให้ดอกเจาะผ่านเนื้อกระเบื้อง เพื่อยืดอายุการใช้งาน
เมื่อรู้สึกว่าดอกเจาะใกล้ทะลุผ่านกระเบื้องทั้งหมด ควรเบาแรงกดเพื่อป้องกันดอกเจาะและกระเบื้องเสียหาย
เมื่อเจาะกระเบื้องตามที่ต้องการแล้วให้ทำการดึงเศษกระเบื้องที่ติด กับดอกเจาะออกก่อนทำการเจาะกระเบื้องครั้งต่อไป
ก่อนเริ่มเจาะทุกครั้งต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าอุปกรณ์นำร่องเจาะกระเบื้องดูดติดแน่นแล้ว และควรหาวัสดุอื่นรองใต้กระเบื้อง เพื่อป้องกันดอกเจาะเสียหาย
ข้อแนะนำ
ก่อนเริ่มเจาะทุกครั้งต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าอุปกรณ์นำร่องเจาะกระเบื้องดูดติดแน่น และควรหาวัสดุอื่นรองใต้กระเบื้อง เพื่อป้องกันดอกเจาะเสียหาย
อายุการใช้งานขึ้นอยู่กับประเภทของกระเบื้อง และวิธีการใช้งาน
ข้อควรระวัง
ห้ามใช้งาน เมื่อพบว่าอุปกรณ์ชำรุดเสียหาย เพราะอาจก่อให้เกิดอันตรายได้
ควรสวมถุงมือ และอุปกรณ์ป้องกัน เพื่อความปลอดภัยในการทำงาน
ควรใส่แว่นตา และหน้ากากกันฝุ่นละออง ในขณะทำงานทุกครั้งเพื่อป้องกันอันตราย
การเก็บรักษา
เก็บให้ห่างจากของมีคม

ข้อมูลเพิ่มเติม

ขนาดบรรจุ

บรรจุภัณฑ์แบบ Double Blister Pack 1 ชิ้น / แพ็ค
บรรจุกล่อง 6 ชิ้น / กล่อง

Main Menu

จระเข้ อุปกรณ์นำร่องเจาะกระเบื้อง