ทีโอเอ บอนด์อิ้ง เอเจนท์ (ทีโอเอ 112 ซุปเปอร์บอนด์)

In stock

น้ำยาประสานคอนกรีตเก่ากับใหม่ให้ยึดเกาะกันได้ดี ลดปัญหาการหลุดล่อน เหมาะกับการฉาบซ่อมตกแต่งผิวคอนกรีตที่เสียหาย หรือปรับผิวคอนกรีตให้เรียบได้ระดับ

Compare

ยึดเกาะกันได้ดี ลดปัญหาการหลุดล่อน

  • มีสารเคมีพิเศษช่วยเพิ่มการยึดเกาะของคอนกรีตเก่ากับคอนกรีตใหม่
  • ฉาบซ่อมผิวคอนกรีตที่เสียหาย เช่น เสา คาน พื้น ผนังคอนกรีต ฯลฯ
  • ผิวงานฉาบซ่อมแซมแข็งแรงเป็นพิเศษ ลดปัญหาแตกร้าว
  • ใช้ผสมปูนทรายเพื่อปูกระเบื้อง เซรามิค และหินอ่อน
  • ช่วยให้คอนกรีตทนต่อการกัดกร่อนชองสารเคมี

น้ำยาผสมปูนทราย
สำหรับงานซ่อมและประสานคอนกรีต

ใช้ผสมปูนซีเมนต์และทรายเพื่อเพิ่มคุณภาพในการทำงาน สำหรับงานต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น
งานฉาบซ่อมผิว ซ่อมแซมคอนกรีต งานปูนก่ออิฐ งานฉาบตกแต่งผิว ฉาบติดกระเบื้อง
งานเทพื้นคอนกรีตปรับระดับ งานป้องกันการเสียดสี

ข้อมูลเพิ่มเติม

ขนาดบรรจุ

1, 5, 25 ลิตร

Main Menu

วัสดุก่อสร้างเชียงใหม่

ทีโอเอ บอนด์อิ้ง เอเจนท์ (ทีโอเอ 112 ซุปเปอร์บอนด์)