ทีโอเอ ไฟเบอร์ซีเมนต์ ไพร์เมอร์ สีรองพื้นไม้ T1000

In stock

ทีโอเอ ไฟเบอร์ซีเมนต์ ไพร์เมอร์ T1000 ผลิตจากอะคริลิก เรซิน แท้ 100% เหมาะสำหรับไม้ฝาสำเร็จรูป หรือไฟเบอร์ซีเมนต์ ฟิล์มสีทนต่อสภาพด่างจากพื้นผิวได้ดี นอกจากนี้ เนื้อสียังซึมลึกช่วยให้สีทับหน้ายึดเกาะกับพื้นผิวไม้ฝาสำเร็จรูปได้ดีเยี่ยม

Compare

หยุดการหลุดล่อน ยึดเกาะดีเยี่ยม

  • ฟิล์มสีทนต่อสภาพด่างจากไฟเบอร์ซีเมนต์ ได้ดีเยี่ยม
  • เนื้อสีมาก ซึมลึก กลบพื้นผิวได้ดี และช่วยเพิ่มการยึดเกาะให้สีทับหน้า
  • ปราศจากโลหะหนักอันตราย เช่น ตะกั่วและปรอท

การใช้งาน

เหมาะสำหรับไฟเบอร์ซีเมนต์ ทุกชนิดที่ไม่มีรองพื้น (ไม้ฝาเปลือย)
เช่น ไม้ฝา ไม้ระแนง ไม้เชิงชาย ไม้รั้ว บัว และไม้ไฟเบอร์ซีเมนต์บอร์ดต่างๆ

ข้อมูลเพิ่มเติม

ชนิดของฟิล์มสี

เงา

ขนาดบรรจุ

1 แกลลอน

Main Menu

วัสดุก่อสร้างเชียงใหม่

ทีโอเอ ไฟเบอร์ซีเมนต์ ไพร์เมอร์ สีรองพื้นไม้ T1000