ทีโอเอ อีโค เมทัล ไพร์เมอร์ สีรองพื้นเทากันสนิม

In stock

สีรองพื้นกันสนิม ทีโอเอ อีโค เมทัล ไพร์เมอร์ เป็นแอลคีดชนิดพิเศษมีเนื้อสีมาก มีสารอินทรีย์ที่ระเหยง่ายในปริมาณต่ำ จึงไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม มีผงกันสนิมชนิดพิเศษที่มีประสิทธิภาพสูง สามารถยึดเกาะได้ดีบนพื้นผิวโลหะ ไม่มีส่วนประกอบที่เป็นอันตรายของโลหะหนัก เช่น ตะกั่ว, ปรอท, แคดเมียม และโครเมียม ใช้งานง่าย สามารถใช้เป็นสีรองพื้นทั้งงานใหม่ และซ่อมโครงสร้างของงาน สะพาน ถัง หรือ เครื่องจักรได้

Compare

เป็นมิตรกับคนและสิ่งแวดล้อม

สีรองพื้นเทากันสนิม เหมาะสำหรับทาโครงสร้างเหล็กทั้งภายในและภายนอกอาคาร หนึ่งเดียวใน AEC
ที่มีค่า VOC ต่ำกว่า 250 กรัมต่อลิตร และยังเป็นสินค้าที่ผ่านมาตราฐานอาคารเขียว LEED V4

คุณภาพสูง กันสนิมได้นาน

ใช้เป็นสีรองพื้นป้องกันสนิม ซึ่งมีคุณสมบัติในการยึดเกาะเหล็กทั่วไป, กัลวาไนซ์ และอลูมิเนียม โดยลักษณะการใช้งานเหมาะสำหรับงานโครงสร้างเหล็ก, เครื่องจักร, ท่อ และการเคลือบฟิล์มสีจากโรงงาน

ข้อมูลเพิ่มเติม

เกรด

Premium

ชนิดของฟิล์มสี

เทา-ด้าน

ขนาดบรรจุ

1 แกลลอน

Main Menu

วัสดุก่อสร้างเชียงใหม่

ทีโอเอ อีโค เมทัล ไพร์เมอร์ สีรองพื้นเทากันสนิม