ทีโอเอ ซิลิโคน ซีลแลนท์ จีพี

In stock

เป็นซิลิโคนที่ใช้สำหรับยาแนวรอยต่อ ส่วนประกอบเดียว ชนิดกรด มีกลิ่นเปรี้ยว
มีความยืดหยุ่นสูง เหมาะสาหรับงานยาแนวกันการรั่วซึม และงานยึดติดในงาน
ทั่วไป โดยกาวจะทำปฏิกิริยากับความชื้นในอากาศ ทำให้เกิดการแห้งตัว มีความ
ทนทานและยืดหยุ่นสูง

Compare

เป็นซิลิโคนชนิดกรด ยืดหยุ่นตัวสูง แห้งตัวที่อุณหภูมิห้อง

 • ยึดติดกับพื้นผิวและวัสดุก่อสร้างหลายประเภท เช่น กระจก อะลูมิเนียมอะโนไดซ์
 • มีเสถียรภาพสูง ทนทานต่อสภาวะอากาศ เช่น รังสียูวี แรงสั่นสะเทือน ความชื้น
  โอโซน การเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิ มลภาวะทางอากาศและสารละลายต่างๆ
 • ไม่ไหลย้อย จึงสามารถใช้ยาแนวรอยต่อในแนวดิ่งและงานเหนือศีรษะได้
 • ทนต่ออุณหภูมิสิ่งแวดล้อมที่ -50°C ถึง 150°C
 • ใช้งานง่าย สะดวก สามารถใช้ได้ทันทีไม่ต้องผสมสารอื่นก่อนใช้
 • อายุการใช้งานยาวนาน

การใช้งาน

เหมาะสาหรับใช้ยาแนวและอุดรอยต่อของวัสดุดังนี้

 • ยาแนวรอยต่อระหว่างกระจกกับขอบประตู หน้าต่างไม้ อะลูมิเนียม และพีวีซี
 • ยาแนวรอยต่อเพื่อกันน้าระหว่างวัสดุต่างประเภทที่มีค่าสัมประสิทธิ์ การขยายตัวต่างกัน
 • อุดรอยรั่วตู้ปลาขนาดเล็ก

ข้อมูลเพิ่มเติม

ชนิดของฟิล์มสี

สีดำ, ขาว, เทา, ใส, น้ำตาล

ขนาดบรรจุ

280 ML

Main Menu

วัสดุก่อสร้างเชียงใหม่

ทีโอเอ ซิลิโคน ซีลแลนท์ จีพี