ทับหลัง

In stock

เหล็กทับหลังสำเร็จรูป

 • ติดตั้งได้ง่ายและรวดเร็ว ประหยัดเวลาในการทำงาน
 • ประหยัดค่าแรงงาน
 • ได้มาตรฐานในการก่อสร้าง
Compare

ด้านคุณภาพ

ทับหลังสำเร็จรูปคือผลิตภัณฑ์ใหม่ล่าสุดในวงการก่อสร้าง ทั้งบ้านพัก คอนโดมิเนียม โรงแรม โรงงาน และอื่นๆ อีกมากมาย เสาเอ็น เหล็กเอ็นทับหลังสำเร็จรูปผลิตด้วยลวดเหล็กกล้าคาร์บอนต่ำ ที่มีค่า Strength ≥ 5,500 Kg / Sq. Cm. คุณภาพดีได้รับมาตรฐานอุตสาหกรรม ที่ มอก. 194 – 2535 จริงใช้งานได้อย่างน่าเชื่อถือและปลอดภัยจึงรับประกันได้ว่า ลวดขนาด 4 mm. สามารถใช้งานแทนเหล็กเส้นก่อสร้างทั่วไป (SR-24) ขนาด 6 mm แบบเก่าได้ทำให้สะดวกรวดเร็ว เมื่อเปรียบเทียบราคาแล้ว จะถูกกว่าเหล็กแบบเก่ามาก และประหยัดค่าแรงงาน ให้ความคงทนแข็งแรงเทียบเท่ากับเหล็กแบบเก่า สามารถควบคุมปริมาณการใช้งานของเหล็กตะแกรงสำเร็จรูปได้ดีกว่า ในงานก่อสร้างที่ดีกว่าแบบเดิมๆ

 • ควบคุมคุณภาพได้ดีกว่าการหล่อในที่
 • สามารถเป็นแนวอ้างอิงในการก่ออิฐ จึงช่วยให้ผนังก่อไม่ล้มดิ่งลง และแข็งแรงรับน้ำหนักได้
 • ติดตั้งก่อนงานก่ออิฐ จึงช่วยลดการพังของผนังก่อในขณะกำลังก่ออิฐเนื่องจากแรงลม หรือการชนของคน หรืออุบัติเหตุอื่นๆฯลฯ ในขณะที่ผนังยังไม่ได้เทเสาเอ็นหล่อในที่

ด้านเวลา

 • ติดตั้งได้ง่ายและรวดเร็ว ประหยัดเวลาในการทำงาน
 • สามารถติดตั้งเสาเอ็นสำเร็จรูปล่วงหน้าก่อนการก่ออิฐได้
 • สามารถก่ออิฐได้เลยหลังติดตั้งเสร็จ
 • สามารถก่ออิฐได้อย่างต่อเนื่องโดยไม่เว้นระยะการหล่อเสาเอ็นในที่
 • สามารถฉาบผนังได้เลย หลังจากก่ออิฐเสร็จ โดยไม่ต้องรออายุคอนกรีต เหมือนการหล่อในที่
 • สามารถใช้กับผนังก่ออิฐได้หลายชนิด เช่น อิฐมอญ อิฐมวลเบา อิฐบล็อก
 • ช่วยลดระยะเวลาในการทำงานผนังก่ออิฐ
 • ลดขั้นตอนในการตรวจสอบคุณภาพงานจากผู้ควบคุมงาน

ด้านค่าใช้จ่าย

 • ราคาเสาเอ็น-ทับหลังสำเร็จรูปถูกกว่าการหล่อเสาเอ็นในที่
 • ควบคุมค่าใช้จ่ายในงานเสาเอ็น-ทับหลังได้ ไม่ทำให้สิ้นเปลืองวัสดุ
 • ใช้แรงงานในการติดตั้งน้อย
 • ขนย้ายได้รวดเร็ว ลดความยุ่งยากในการขน หิน, ปูน, ทราย และกระบะผสม ไปหน้างาน
 • จัดเก็บและดูแลรักษาง่าย
 • ลดค่าใช้จ่ายในการขนขยะจากการปฏิบัติงาน เช่น เศษคอนกรีต เศษไม้แบบเป็นต้น
 • ลดต้นทุนในทางอ้อม คือ ลดแรงงาน ลดจำนวนที่พัก ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำ ฯลฯ

ข้อมูลเพิ่มเติม

ขนาด

3.2 มิลลิเมตร และ 4.0 มิลลิเมตร

ยาว

30 เมตร

Main Menu