ซุปเปอร์เมเทค สีรองพื้นแดงกันสนิม สําหรับภายนอกและภายใน

In stock

สีรองพื้นโลหะที่มีไอร์ออนอ็อกไซด์แดง ผสมกับอัลขีดเรซินพิเศษ ป้องกันสนิม แห้งเร็ว ทาเรียบและการยึดเกาะบนพื้นผิวโลหะดี

Compare

ปลอดภัยต่อผู้อาศัยไม่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อม ปราศจากสารปรอท สารตะกั่ว

  • ป้องกันและยับยั้งการเกิดสนิมบนผิวโลหะ
  • ทาง่าย แห้งเร็ว
  • เสริมการยึดเกาะของสีทับหน้า
  • ป้องกันการเกิดเชื้อรา
  • กลิ่นอ่อน ปลอดภัยต่อผู้อาศัยไม่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อม

เสริมการยึดเกาะของสีทับหน้า

เหมาะสำหรับการทารองพื้นผิวเหล็กทั่วไป เช่น ราวเหล็ก ประตูเหล็ก ซี่กรงหน้าต่าง เครื่องจักร เป็นต้น

ข้อมูลเพิ่มเติม

เกรด

Medium

ชนิดของฟิล์มสี

น้ำตาลแดง-ด้าน

ขนาดบรรจุ

1GL, 5GL

Main Menu

วัสดุก่อสร้างเชียงใหม่

ซุปเปอร์เมเทค สีรองพื้นแดงกันสนิม สําหรับภายนอกและภายใน