จระเข้ 621 สแตนดาร์ต เกร้าท์

In stock

ซีเมนต์เกร้าท์ ชนิดไม่หดตัว สําหรับงานโครงสร้าง
จระเข้ 621 สแตนดาร์ต เกร้าท์ เป็นปูนเกร้าท์ที่มีประสิทธิภาพสูง ประกอบไปด้วยปูนซีเมนต์พิเศษคุณภาพสูงสารผสมเพิ่ม และซิลิก้าเป็นองค์ประกอบ ใช้งานง่าย รับกําลังแรงอัดสูง ไม่หดตัวและไม่มีการเยิ้มนํ้าบนผิวคอนกรีต การใช้งานเหมาะสําหรับงานเกร้าท์ฐานเพื่อรองรับชิ้นส่วนโครงสร้างต่าง ๆ รวมถึง เสา คาน ผนังคอนกรีตเสริมเหล็กสําเร็จรูป ฐานเครื่องจักรโรงงาน

Compare

คุณสมบัติ

ซีเมนต์เกร้าท์ ชนิดไม่หดตัว สําหรับงานโครงสร้าง

 • รับนํ้าหนักได้มาก เหมาะสําหรับงานเกร้าท์ฐานเพื่อรองรับชิ้นส่วนโครงสร้างเครื่องจักร
 • รับกําลังอัดได้สูง มากกว่า 750 ksc
 • เนื้อละเอียด ไหลตัวได้ดี โดยไม่แตกร้าวหรือแยกตัว ไม่มีนํ้าเยิ้ม บนผิวคอนกรีต

วิธีการใช้งาน

การเตรียมพื้นผิว
● สกัดพื้นผิวให้หยาบโดยการสกัดหรือขัด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการยึดเกาะ
● ทําความสะอาดพื้นผิวให้ปราศจากสิ่งสกปรก ฝุ่น นํ้ามัน และ เศษคอนกรีตออกจากบริเวณที่จะทํางาน
● เตรียมแบบสําหรับหล่อคอนกรีตจะต้องแข็งแรงพอ และทําการอุดร่องเพื่อป้องกันการรั่วไหลของปูนเกร้าท์
● ควรบ่มผิวคอนกรีตให้เปียกชุ่ม และดูดซึมนํ้าส่วนเกินที่ค้างบนผิวงานออกให้หมดก่อนใช้งาน

อัตราส่วนผสม

 • ปริมาณนํ้า : ปูน 1 ถุง ( 20 กก. )
  สภาวะพลาสติก 2.8-3.0 ลิตร
  สภาวะไหลได้ 3.2-4.2 ลิตร
  สภาวะไหลคล่อง 4.4-4.8 ลิตร
 • ปูน : นํ้า (โดยปริมาตร)
  สภาวะพลาสติก 4.8-5 : 1
  สภาวะไหลได้ 3.3-4.4 : 1
  สภาวะไหลคล่อง 3-3.2 : 1

การผสม

 1. ในการผสมควรใช้นํ้าที่สะอาด ผสมตามสัดส่วนที่กําหนด และระมัดระวังในการชั่งตวงปริมาณนํ้าที่ผสม
 2. เตรียมเครื่องผสม
 3. ตวงนํ้าใส่ในภาชนะที่จะผสม เปิดเครื่องผสม และค่อย ๆ เติมปูนเกร้าท์ลงไป
 4. ผสมต่อเนื่องกันนานประมาณ 3 นาที จนเข้าเป็นเนื้อเดียวกัน
 5. ในกรณีส่วนที่ต้องการเกร้าท์มีความหนาเกิน 3 นิ้ว ควรใส่หินเกล็ดขนาดไม่เกิน 3/8 นิ้ว (9 มม.) ในอัตราส่วนร้อยละ 25-50% โดยนํ้าหนัก (5-10 กก. ต่อ ปูนเกร้าท์ 20 กก.) หากใช้หินเกล็ดในการผสม ควรเพิ่มระยะเวลาการผสมเพื่อให้ปูนเกร้าท์มีความหนืดที่สามารถเทได้
 6. หลังจากผสมเสร็จแล้วห้ามเติมนํ้า

หมายเหตุ: ควรผสมปูนเกร้าท์ในปริมาณที่จะใช้ได้หมดภายใน 10 นาที และไม่ควรนําส่วนผสมที่เหลือมาเติมนํ้าเพื่อนํากลับมาใช้อีก

ความข้นเหลวในการผสม
● ในการผสม ปริมาณนํ้าที่ใช้ตามที่แนะนํานี้ ให้ไว้เพื่อเป็นแนวทาง สิ่งที่จะเป็นตัวกําหนดการใช้นํ้าในการผสมจะขึ้นอยู่กับอุณหภูมิ ปริมาณที่จะผสม ว่าจะใช้นํ้าเท่าใดเพื่อให้ได้ส่วนผสมที่เหมาะสม แต่ควรใช้นํ้าจํานวนน้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นได้ โดยให้ส่วนผสมนั้นมีความเหนียวพอดี และนํ้าที่ใช้ผสม ควรเป็นนํ้าที่สะอาด

การใช้งาน

 1. เข้าแบบรอบฐานเท แบบต้องไม่รั่วและยึดคํ้ายันให้แน่น
 2. บ่มผิวคอนกรีตและแบบให้ชุ่มนํ้า ๆ พอหมาด ๆ
 3. เทปูนเกร้าท์จากด้านใดด้านหนึ่งเท่านั้นเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดโพรงอากาศ และควรเทต่อเนื่องกันจนเต็ม
 4. อาจจะต้องใช้การกระทุ้ง เพื่อให้วัสดุเติมเต็มช่องว่างได้

การบ่ม
● รักษาสภาพพื้นผิวให้เปียกชื้น ทําการบ่มปูนเกร้าท์ด้วยนํ้าอย่างน้อย 3 วัน
● ป้องกันไม่ให้ผิวงานสั่นสะเทือน ถูกความร้อน หรือความเย็นที่รุนแรง เป็นเวลา 3 วัน

อัตราการใช้งาน
● จระเข้ 621 สแตนดาร์ต เกร้าท์ 1 ถุง (20 กก.) / 0.011 ลบ.ม.
● จระเข้ 621 สแตนดาร์ต เกร้าท์ 91 ถุง (20 กก.) / ลบ.ม.

ข้อควรระวัง
● ผลิตภัณฑ์มีส่วนผสมของปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ และสารผสมเพิ่มอื่น ๆ ควรใช้อุปกรณ์ป้องกัน ความปลอดภัยต่าง ๆ เช่น ถุงมือ หน้ากากกันฝุ่น แว่นตา ฯลฯ
● ในกรณีเข้าตาให้ล้างตาด้วยน้ำสะอาดหลาย ๆ ครั้งทันที และรีบปรึกษาแพทย์
● ควรเก็บให้พ้นมือเด็ก

การเก็บรักษา
● ควรเก็บไว้ในที่ร่ม ที่มีอากาศถ่ายเทได้สะดวก
● อายุของผลิตภัณฑ์ 1 ปี นับจากวันที่ผลิตในสภาพยังไม่เปิดถุงใช้ (ถ้าหากใช้ไม่หมดถุงต้องมัดปากถุง ให้แน่นสนิททุกครั้ง)

ข้อมูลเพิ่มเติม

สีของผลิตภัณฑ์

สีเทา

ขนาดบรรจุ

20 กิโลกรัม/ถุง

มาตรฐาน

ASTM C109, ASTM C807, ASTM C827 ASTM 192, ASTM 232, JSCE-F531

Main Menu

วัสดุก่อสร้างเชียงใหม่

จระเข้ 621 สแตนดาร์ต เกร้าท์