จระเข้ อีพ็อกซี่ ซีล

In stock

กาวอีพ็อกซี่เสียบเหล็ก และยึดติดวัสดุต่าง ๆ
จระเข้ อีพ็อกซี่ ซีล เป็นกาวอีพ็อกซี่ ประเภท 2 ส่วน ประกอบด้วย ส่วน เอ เป็น อีพ็อกซี่เรซิ่น และส่วน บี เป็นสารเร่งแข็ง โดยผสมทั้งสองส่วน ให้เข้ากันเป็นเนื้อเดียวกันก่อนใช้งาน จะได้เนื้อครีมสีเทาใช้ในการยึดติดวัสดุต่าง ๆ เช่น คอนกรีต เหล็ก หิน โครงสร้าง ซ่อมรอยแตกคอนกรีต และซ่อมเกลียวสลักยึด ติดกระเบื้องบน พื้นเปียกหรือติดกระเบื้องที่หลุดในนํ้าได้

Compare

คุณสมบัติ

  • ยึดเกาะกับคอนกรีตและผิวต่าง ๆ ได้ดี
  • ไม่ไหลย้อยและหดตัว
  • มีความคงทน ทนแรงกดและแรงดึงสูง
  • สามารถแข็งตัวได้แม้อยู่ในนํ้า

วิธีการใช้งาน

ลักษณะการใช้งาน
ใช้สําหรับงานเสียบเหล็ก ซ่อมแซมรอยแตกร้าวของคอนกรีต และประสานรอยต่อคอนกรีต โลหะ หิน กระเบื้องและไม้ เป็นต้น

การเตรียมพื้นผิว
● พื้นผิวต้องแข็งแรง สะอาด ปราศจากฝุ่น เศษซีเมนต์ และคราบไขต่าง ๆ วัสดุที่เป็นโลหะต้องไม่เป็นสนิม
● วัสดุที่จะนํามาติดต้องแห้ง สะอาด ไม่มีกลิ่น ห้ามใช้ติดวัสดุที่มี ผิวที่ร่วน หรือเป็นฝุ่นได้ง่าย

อัตราส่วนผสม
ส่วนผสม เอ 2 ส่วน : ส่วนผสม บี 1 ส่วน

การผสม
ผสมส่วน A และ B ให้เข้าเป็นเนื้อเดียวกัน แนะนําให้ใช้เครื่องผสม รอบตํ่า 2-3 นาที หลังจากผสมจะได้เนื้อครีมข้นสีเทา ควรใช้ให้หมด ภายใน 15-30 นาที หลังจากผสม

การใช้งาน
● ทากาวที่ผสมแล้วลงบนพื้นผิวให้ทั่ว ให้ได้ความหนาสมํ่าเสมอ ควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีช่องว่างระหว่าง พื้นผิวกับวัสดุที่ นํามาติด ถ้ามีความจําเป็นให้ยึดวัสดุไว้ชั่วคราวระหว่างที่กาว ยังไม่แห้ง เพื่อป้องกันไม่ให้วัสดุนั้นเคลื่อนจากตําแหน่งที่ต้องการ
● กรณียึดเหล็กเสียบในแนวดิ่ง ให้เจาะรูใหญ่กว่าเส้นผ่าศูนย์กลาง เหล็กประมาณ 2-4 มม. แล้วกรอกอีพ็อกซี่ในรูที่เจาะไว้ก่อน แล้วเสียบเหล็ก
● กรณียึดเหล็กในแนวตั้ง ให้จุ่มเหล็กในอีพ็อกซี่ให้ทั่วก่อนนําไป เสียบรูที่ผนัง

การบ่ม
การแข็งตัวระหว่าง 10-30 นาที ขึ้นอยู่กับอุณหภูมิและความชื้น

อัตราการใช้งาน
1.5 กก. / ตร.ม. / ความหนา 1 มม.

ข้อควรระวัง
● อุณหภูมิที่เหมาะสมสำหรับการใช้งาน 10-40°C
● ทำความสะอาดอุปกรณ์ด้วยสารละลายทินเนอร์
● ผลิตภัณฑ์อาจทำให้ผิวหนังระคายเคือง ควรใช้อุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัยต่าง ๆ เช่น ถุงมือ หน้ากากกันฝุ่น แว่นตา ฯลฯ
● ในกรณีเข้าตาให้ล้างตาด้วยน้ำสะอาดหลาย ๆ ครั้งทันที และรีบปรึกษาแพทย์
● ถ้าถูกหรือสัมผัสกับผิวหน้าให้ใช้น้ำ และสบู่ล้างทำความสะอาด
● ควรเก็บให้พ้นมือเด็ก

การเก็บรักษา
● เก็บในภาชนะบรรจุเดิมที่ปิดสนิท และไม่วางไว้ที่กลางแจ้ง ที่มีแสงแดดจัด
● อายุของผลิตภัณฑ์ 3 ปี นับจากวันผลิต

ข้อมูลเพิ่มเติม

มาตรฐาน

ASTM C882

สีของผลิตภัณฑ์

สีเทา

ขนาดบรรจุ

กระป๋องชุด 2 กก.
กระป๋องชุด 1 กก.

Main Menu