จระเข้ อะคริลิก แพทช์

In stock

ซีเมนต์ซ่อมแซมโครงสร้างหนา มากกว่า 13 มม.
จระเข้ อะคริลิก แพทช์ เป็นผลิตภัณฑ์ผสมเสร็จ โพลิเมอร์โมดิฟายซีเมนต์ มีส่วนผสมของอะคริลิก โพลีเมอร์แห้ง ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ซิลิก้า พลาสติกไซเซอร์ สารลดน้ำ และสารผสมเพิ่มอื่น ๆ ใช้สำหรับซ่อมคอนกรีตโครงสร้าง หรือตกแต่งพื้นผิวคอนกรีต ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพสูง ให้การยึดเกาะสูง รับแรงดัด และแรงดึงที่ดีมาก มีการดูดซึมต่ำ เหมาะสำหรับซ่อมรอยร้าวของคอนกรีตและส่วนต่าง ๆ ของโครงสร้างที่ต้องการความหนาตั้งแต่ 13-50 มม. เช่น ผนังคอนกรีต เสา บันไดคอนกรีต ฯลฯ

Compare

คุณสมบัติ

ซีเมนต์ซ่อมแซมโครงสร้างหนา มากกว่า 13 มม.

  • สามารถซ่อมโครงสร้างที่มีความหนา 13-50 มม.
  • ให้การยึดเกาะดี รับแรงดัด แรงดึงได้สูง
  • ให้กําลังอัดสูง > 360 ksc
  • สามารถใช้ซ่อมงานเหนือศรีษะได้
  • แห้งเร็ว ได้ประสิทธิภาพที่ดี เปิดใช้งานได้เร็ว
  • ป้องกันการขูดขีด และความเย็นจัดถึงจุดเยือกแข็งได้ดี

วิธีการใช้งาน

การเตรียมพื้นผิว
● ทําพื้นผิวให้หยาบโดยการสกัดหรือขัด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการยึดเกาะ
● พื้นผิวคอนกรีตต้องแข็งแรงและสะอาด ปราศจากสิ่งสกปรก ฝุ่น และสิ่งแปลกปลอมอื่น ๆ
● ควรบ่มผิวคอนกรีตให้เปียกชุ่ม ทิ้งไว้อย่างน้อย 4 ชั่วโมง และดูดซับนํ้าส่วนเกินที่ค้างบนผิวงานออกให้หมดก่อนใช้งาน

อัตราส่วนผสม
จระเข้ อะคริลิก แพทช์ 1 กก. : นํ้า 0.2 ลิตร หรือ จระเข้ อะคริลิก แพทช์ 4.5-5 ส่วน : นํ้า 1 ส่วน (โดยปริมาตร)

การผสม
● การผสมให้ใช้ถังผสมที่สะอาด ตวงนํ้า แล้วค่อย ๆ เทจระเข้ อะคริลิก แพทช์ ลงไปตามอัตราส่วนที่ระบุไว้ เปิดเครื่องผสมให้เข้ากันดี (1-3 นาที)
● กรณีเทหนาเกิน 5 ซม. แนะนําให้ผสมหินเกล็ด(ขนาด 1/8-3/8 นิ้ว) จํานวน 5 กก. ต่อ จระเข้ อะคริลิก แพทช์ 20 กก.
● ในกรณีใช้งานในปริมาณที่ไม่มากนัก ควรผสมโดยใช้เกรียงคนให้เข้ากัน และไม่ควรทํางานนานเกินกว่า 15 นาที จะต้องใช้งาน ทันทีหลังผสมเสร็จ

การใช้งาน

  1. ใช้เกรียงตัก และอุดซ่อมผิวงาน อย่าใช้นํ้าแต่งผิว ให้รอจนกว่าเริ่มก่อตัว จึงใช้เกรียงแต่งผิวตามต้องการ
  2. ถ้าต้องการเทเป็นชั้น ๆ ให้ขูดผิวให้หยาบ และทิ้งไว้ 1 วัน จึงใช้นํ้าบ่มให้ชุ่ม เพื่อให้ประสานกันดีก่อนที่จะเทชั้นต่อไป

อัตราการใช้งาน
● 20 กก. / 1.8 ตารางเมตร (บาง 6 มม.)
● 20 กก. / 0.011 ลบ.ม.

ข้อจํากัดการใช้
● ไม่ควรใช้กับความหนาน้อยกว่า 13 มม.
● ไม่ควรใช้ผลิตภัณฑเพื่อซ่อมพื้นผิว แอสฟัสท์ หรือ คอนกรีตที่มีส่วนผสมของลาเท็กช์ชนิดดัดแปลง (Latex Modified Concrete)
● ไม่ควรใช้ผลิตภัณฑ์เปนตัวเชื่อมต่อทุกชนิด
● ไม่ควรผสมตัวอื่นลงในผลิตภัณฑ์
● ไม่ควรใช้น้ำผสมลงไปเพื่อทำให้เหลวในขณะใช้งาน และอย่าใช้น้ำแต่งผิว
● การใช้งานในอุณหภูมิต่ำกว่า 4°C หรือสูงกว่า 35°C ควรปฏิบัติตามคำแนะนำ

ข้อควรระวัง
● ผลิตภัณฑ์มีส่วนผสมของปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ และสารผสมเพิ่มอื่น ๆ ควรใช้อุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัยต่าง ๆ เช่น ถุงมือ หน้ากากกันฝุ่น แว่นตา ฯลฯ
● ในกรณีเข้าตาให้ล้างตาด้วยน้ำสะอาดหลาย ๆ ครั้งทันที และรีบปรึกษาแพทย์
● ควรเก็บให้พ้นมือเด็ก

การเก็บรักษา
● ควรเก็บไว้ในที่ร่ม ที่มีอากาศถ่ายเทได้สะดวก
● อายุของผลิตภัณฑ์ 1 ปีนับจากวันที่ผลิตในสภาพยังไม่เปิดถุงใช้ (ถ้าหากใช้ไม่หมดถุงต้องมัดปากถุง ให้แน่นสนิททุกครั้ง)

ข้อมูลเพิ่มเติม

มาตรฐาน

ASTM C109, ASTM C882, ASTM C580, ASTM C307

สีของผลิตภัณฑ์

สีเทา

ขนาดบรรจุ

20 กิโลกรัม/ถัง
1 กิโลกรัม/ถุง

Main Menu