จระเข้ อะคริลิก บอนด์กรีต

In stock

นํ้ายาประสานและเพิ่มคุณภาพคอนกรีต
จระเข้ อะคริลิก บอนด์กรีต เป็นนํ้ายาอะคริลิก ลาเท็กซ์ ชนิดเข้มข้น (ใช้ผสมปูนทราย หรือ คอนกรีตเพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งและยึดประสานซีเมนต์ ซึ่งสามารถนําไปใช้ในงานที่ต้องการฉาบซ่อมพื้นผิวบาง เพื่อเป็นวัสดุเชื่อม ประสาน การยึดเกาะยังคงแข็งแรงถึงแม้อยู่ในสภาวะที่ชื้น หรือใช้เป็น ตัวประสานอิฐ หรือบล็อคในการก่อสร้าง (ซึ่งไม่ใช่งานโครงสร้าง) เพื่อเสริมความแข็งแรง

Compare

คุณสมบัติ

  • ใช้ทาเพื่อประสานคอนกรีตเก่ากับคอนกรีตใหม่
  • เพิ่มการยึดเกาะ ทนต่อแรงกระแทก การขัดสี ความชื้นหรือสารเคมี
  • เพิ่มคุณสมบัติต้านทานแรงดัด สำหรับปูนฉาบซ่อม

วิธีการใช้งาน

ลักษณะการใช้งาน
ใช้ทาเพื่อประสานคอนกรีต ใช้ผสมปูนซีเมนต์หรือปูนฉาบ

การเตรียมพื้นผิว
● ควรทําพื้นผิวให้หยาบ และทําความสะอาด ขจัดสิ่งสกปรกออกจากพื้นผิว
● พรมนํ้าให้พื้นเปียกชื้น และปล่อยพื้นผิวให้แห้งหมาด ๆ

อัตราส่วนผสม
จระเข้ อะคริลิก บอนด์กรีต 1 ลิตร ต่อ นํ้า 2 ลิตร ต่อ ปูนซีเมนต์ 5 กก. และ ทราย 13 กก.

การผสม
● นําจระเข้อะคริลิก บอนด์กรีต ผสมกับนํ้าสะอาด ให้เข้ากัน
● นําส่วนผสมที่ได้ไปเทผสมลงปูนซีเมนต์และทราย

การใช้งาน
กรณีใช้เป็นส่วนผสม
● นําส่วนผสมที่ได้ไปเทผสมลงปูนซีเมนต์และทราย เพื่อเพิ่มความ แข็งแกร่งและยึดเกาะ
กรณีใช้เชื่อมประสานคอนกรีตเก่าและคอนกรีตใหม่
● กรณียึดประสาน นําจระเข้ อะคริลิก บอนด์กรีต ผสมปูนซีเมนต์ ปอร์ตแลนด์ในอัตรส่วน 1:1.5 โดยปริมาตร คนให้เข้ากัน แล้วใช้แปรงทาลงบนพื้นผิวก่อนเทคอนกรีต
● สําหรับงานซ่อมแซมผิว ใช้จระเข้ อะคริลิก บอนด์กรีต ทาลงบน พื้นผิวที่ทําการซ่อมทิ้งไว้ให้แห้งพอหมาด ๆ ก่อนเทคอนกรีตใหม่

การบ่ม
บ่มในสภาวะชื้นหลังจากจระเข้ อะคริลิก บอนด์กรีต ก่อตัว เพื่อให้ได้คุณสมบัติทางกายภาพสูงสุด

อัตราการใช้งาน
● กรณีผสม 7.5 ลิตร / ปูนซีเมนต์ 50 กก.
● กรณีทา 1 ลิตร / 3 ตร.ม.

อัตราส่วนโดยปริมาตร
มอร์ต้า(ปูนทราย)
● ซีเมนต์ 1
● ทรายละเอียด 1/4
● ทรายหยาบ 2.5 – 3
● หิน 0
● จระเข้ อะคริลิก บอนด์กรีต 1 /4 – 1 /2
● นํ้า ตามความจําเป็น

คอนกรีต
● ซีเมนต์ 1
● ทรายละเอียด 1/4
● ทรายหยาบ 2 – 3
● หิน 2 – 3
● จระเข้ อะคริลิก บอนด์กรีต 1 /4 – 1 /2
● นํ้า ตามความจําเป็น

ข้อจํากัดการใช้
● ไม่ควรนำมาใช้เป็นวัสดุยึดเกาะกับงานทางดิ่ง หรือพื้นด้านล่าง (ใต้พื้น) หรือผลิตภัณฑ์ซีเมนต์ที่แข็งตัวเร็ว
● อุณหภูมิที่เหมาะสมในการใช้ ไม่ควรต่ำกว่า 10°C โดยรักษาอุณหภูมิคงที่ไว้ประมาณ 24 ชั่วโมง

ข้อควรระวัง
● ผลิตภัณฑ์อาจทำให้ผิวหนังระคายเคือง ควรใช้อุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัยต่าง ๆ เช่น ถุงมือ หน้ากากกันฝุ่น แว่นตา ฯลฯ
● ในกรณีเข้าตาให้ล้างตาด้วยน้ำสะอาดหลาย ๆ ครั้งทันที และรีบปรึกษาแพทย์
● ถ้าถูกหรือสัมผัสกับผิวหน้าให้ใช้น้ำ และสบู่ล้างทำความสะอาด
● ควรเก็บให้พ้นมือเด็ก

การเก็บรักษา
● ควรเก็บไว้ในที่แห้ง และอุณหภูมิไม่สูงจนเกินไป
● อายุของผลิตภัณฑ์ 1 ปี นับจากวันผลิต

ข้อมูลเพิ่มเติม

มาตรฐาน

ASTM C348, ASTM C882, ASTM C109, ASTM C190

สีของผลิตภัณฑ์

สีขาว

ขนาดบรรจุ

20 ลิตร/ถัง
5 ลิตร/ขวด
1 ลิตร/ขวด

Main Menu

วัสดุก่อสร้างเชียงใหม่

จระเข้ อะคริลิก บอนด์กรีต