จระเข้ ฟลอร์ สมูท แพทช์

In stock

ซีเมนต์สําเร็จรูปสําหรับงานซ่อมพื้น ปรับผิวคอนกรีตชนิดบาง
จระเข้ ฟลอร์ สมูท แพทช์ ซีเมนต์สําเร็จรูปสําหรับงานปรับผิวพื้นคอนกรีตชนิดบาง ใช้ซ่อม ปรับผิวหน้าพื้นคอนกรีตที่มีรถสัญจร หรือผิวหน้าสึกกร่อนจาก การใช้งานให้มีความเรียบ รวมทั้งใช้ปรับผิวบางสําหรับบริเวณ พื้นลาดเอียง ทํางานได้บางถึง 1-2 มิลลิเมตร/เที่ยว โดยไม่เกิด รอยแตกร้าว ให้แรงยึดเกาะกับสภาพพื้นผิวเดิมดีเยี่ยม ผิวแกร่ง ทนต้อการขัดถู สามารถปล่อยเปลือยใช้เป็นชั้นบนสุดของผิวหน้า เหมาะสําหรับงานที่ต้องการซ่อมปรับพื้นบาง เช่น งานในพื้นที่ คลังสินค้า โรงจอดรถ ดาดฟ้า ทางลาด สามารถเปิดใช้งานพื้นที่ ได้ภายใน 24 ชั่วโมง (สําหรับทางเดินสัญจรทั่วไป) และ 48 ชั่วโมง (สําหรับทางรถสัญจรหรือการสัญจรที่มีนํ้าหนักมาก)

Compare

คุณสมบัติ

ซีเมนต์สําเร็จรูปสําหรับงานซ่อมพื้น ปรับผิวคอนกรีตชนิดบาง

  • ปรับพื้นได้บางสุด 1-2 มิลลิเมตร/เที่ยว
  • แรงยึดเกาะสูง สามารถยึดเกาะกับสภาพพื้นผิวเดิมได้ดีเยี่ยม
  • ผิวแกร่งทนต่อการขัดถู สามารถใช้เป็นชั้นบนสุดของผิวหน้า เหมาะสําหรับพื้นที่สัญจร

วิธีการใช้งาน

การเตรียมพื้นผิว
● ทําความสะอาดพื้นผิวก่อนใช้งานให้ปราศจากสิ่งสกปรก ฝุ่น นํ้ามัน และสิ่งแปลกปลอมต่าง ๆ

อัตราส่วนผสม
● จระเข้ ฟลอร์ สมูท แพทช์ 2.5-3.0 ส่วนต่อนํ้า 1 ส่วน โดยปริมาตร
● จระเข้ ฟลอร์ สมูท แพทช์ 2.8-3.3 ส่วนต่อนํ้า 1 ส่วน โดยนํ้าหนัก หรือ จระเข้ ฟลอร์ สมูท แพทช์ 1 ถุง (20 กก.) ต่อนํ้า 6-7 ลิตร

การผสม
● ผสมผลิตภัณฑ์ จระเข์ ฟลอร์ สมูท แพทช์ กับนํ้าตามอัตราส่วน ผสมให้เข้ากันด้วยเครื่องผสมไฟฟ้าที่ความเร็วรอบตํ่า

การใช้งาน
● ใช้เกรียงฉาบผลิตภัณฑ์ จระเข้ ฟลอร์ สมูท แพทช์ ลงบนพื้นผิว ปรับผิวหน้าให้เรียบเนียนโดยใช้วิธีการฉาบแบบกดรีดหรือปั่นหน้าปูน เพื่อป้องกันการแตกร้าว ผลิตภัณฑ์สามารถฉาบได้ที่ความหนา 1-2 มิลลิเมตร ทิ้งไว้ 24-48 ชั่วโมง ก่อนเปิดใช้งาน

อัตราการครอบคลุมพื้นที่
● ประมาณ 2 กิโลกรัม ต่อพื้นที่ 1 ตารางเมตร ต่อความหนา 1 มิลลิเมตร ขึ้นอยู่กับประเภทและสภาพของพื้นผิว ทั้งนี้ค่าที่แท้จริงจะได้จาก ค่าเฉลี่ยของการทํางานจริง

ข้อแนะนำ
● ควรใช้วิธีการปั่นหน้าปูนเพื่อป้องกันการแตกร้าว
● ในกรณีการซ่อมพื้นผิวที่มีความขรุขระหรือหลุมลึก เกิน 2 มิลลิเมตร ควรทําการซ่อมที่ความหนาครั้ง ละ 2 มิลลิเมตร ต่อเที่ยว จากนั้นปล่อยให้แห้งตาม เวลาที่กําหนดจึงทําการซ่อมทับในรอบถัดไป
● ห้ามมีเศษปูนจับก้อนหรือหินนูนเกินจากพื้นผิวที่จะ ทําการซ่อม ถ้ามีควรสกัดออกเสียก่อน
● ห้ามใช้งานผลิตภัณฑ์ในบริเวณพื้นผิวที่ร้อน หรือ ทํางานกลางแสงแดดจัด ให้ทําการพรมนํ้าเพื่อลด อุณหภูมิของพื้นผิวก่อน

ข้อควรระวัง
● ควรใช้อุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัยต่าง ๆ เช่น ถุงมือ หน้ากากกันฝุ่น แว่นตา ฯลฯ
● ควรใช้งานในที่ที่มีการระบายอากาศได้ดี
● ในกรณีเข้าตาให้ล้างตาด้วยน้ำสะอาดหลายๆ ครั้งทันที และรีบปรึกษาแพทย์
● ควรเก็บให้พ้นมือเด็ก

การเก็บรักษา
● ควรเก็บไว้ในที่ร่ม ที่มีอากาศถ่ายเทได้สะดวก
● อายุของผลิตภัณฑ์ 1 ปีนับจากวันที่ผลิตในสภาพ ยังไม่เป็ดถุงใช้ (ถ้าหากใช้ไม่หมดถุงต้องมัดปากถุง ให้แน่นสนิททุกครั้ง)

ข้อมูลเพิ่มเติม

สีของผลิตภัณฑ์

สีเทา

ขนาดบรรจุ

20 กก. / ถุง

Main Menu

วัสดุก่อสร้างเชียงใหม่

จระเข้ ฟลอร์ สมูท แพทช์