อุปกรณ์จัดแนวกระเบื้อง จระเข้

In stock

จัดร่องยาแนวอย่างมืออาชีพ

  • การปูกระเบื้อง ควรเว้นระยะห่างของร่องยาแนว เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหากระเบื้องระเบิดที่อาจเกิดขึ้น ลดปัญหายาแนวหลุดล่อน อุปกรณ์สำหรับจัดร่องยาแนวกระเบื้องให้สวยงามเท่ากันทุกร่องยาแนว เพื่อให้ได้พื้นและผนังกระเบื้องที่สวยงาม มีคุณภาพ
Compare

คุณสมบัติ

จระเข้อุปกรณ์จัดแนวกระเบื้อง การปูกระเบื้อง ควรเว้นระยะห่างของร่องยาแนว เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหากระเบื้องระเบิดที่อาจเกิดขึ้น ลดปัญหายาแนวหลุดล่อน อุปกรณ์สำหรับจัดร่องยาแนวกระเบื้องให้สวยงามเท่ากันทุกร่องยาแนว เพื่อให้ได้พื้นและผนังกระเบื้องที่สวยงาม มีคุณภาพ

วิธีการใช้งาน

จระเข้อุปกรณ์จัดแนวกระเบื้อง การปูกระเบื้อง ควรเว้นระยะห่างของร่องยาแนว เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหากระเบื้องระเบิดที่อาจเกิดขึ้น ลดปัญหายาแนวหลุดล่อน อุปกรณ์สำหรับจัดร่องยาแนวกระเบื้องให้สวยงามเท่ากันทุกร่องยาแนว เพื่อให้ได้พื้นและผนังกระเบื้องที่สวยงาม มีคุณภาพ

การใช้งาน

ในระหว่างปูกระเบื้อง ให้วางอุปกรณ์จัดแนวกระเบื้องไว้ที่มุมของกระเบื้องทั้ง 4 มุม แล้วขยับกระเบื้องให้ชิดอุปกรณ์จัดแนวกระเบื้อง
เมื่อปูเสร็จเรียบร้อย จึงดึงตัวอุปกรณ์จัดแนวกระเบื้องออก
ข้อแนะนำ
ควรวางกระเบื้องให้ชิดอุปกรณ์
ข้อควรระวัง
ห้ามเด็กเล็กนำเข้าปาก
ห้ามใช้ไฟฟ้า
ห้ามวางของหนักทับ
การเก็บรักษา
ควรล้างทำความสะอาดคราบซีเมนต์ออกให้สะอาด หากจะนำกลับมาใช้งานต่อ

ข้อมูลเพิ่มเติม

ขนาดบรรจุ

ขนาด 1 มม. / 1.5 มม. / 2 มม. / 3 มม. / 5 มม. / 10 มม.

Main Menu

อุปกรณ์จัดแนวกระเบื้อง จระเข้