• WM-P750GX (750 วัตต์)

  • ระบบ อินเวอร์เตอร์ จะสั่งการให้มอเตอร์ปรับรอบการทำงาน เพื่อให้แรงดันน้ำคงที่สม่ำเสมอ ทุกจุด
  • ระบบ อินเวอร์เตอร์ พร้อมทั้ง DC Motor และการออกแบบเทคโนโลยีที่ทันสมัย เสียงจึงเงียบตลอดการทำงาน
  • ปริมาณน้ำมากกว่าปั๊มทั่วไป 20 % ด้วยระบบ มอเตอร์กระแสตรง พร้อมทั้งชุดเรือนปั๊มที่ออกแบบเป็นพิเศษ ทำให้ปั๊มน้ำทำงานมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
  • ถังแรงดันบรรจุด้วยก๊าซไนโตรเจน และเสริมด้วยแผ่นยางไดอะแฟรม น้ำจึงไม่สัมผัสกับถังโดยตรง ทำให้ไม่เกิดสนิมตลอดอายุการใช้งาน
  • ประหยัดพลังงานสูงสุดถึง 40 % ด้วยระบบ อินเวอร์เตอร์ จะปรับรอบการหมุนของมอเตอร์ให้สอดคล้องกับการใช้น้ำ ทำให้ลดการสูญเสียพลังงานที่ไม่จำเป็น
  • ประหยัดพื้นที่ในการติดตั้ง ด้วยระบบ อินเวอร์เตอร์ พร้อมทั้ง เซนเซอร์ตรวจจับแรงดัน ทำให้การทำงานแม่นยำมากขึ้น และลดชิ้นส่วนที่ไม่จำเป็นลงได้ ทำให้ปั๊มมีขนาดเล็กกะทัดรัด
 • WM-P400GX (400 วัตต์)

  • ระบบ อินเวอร์เตอร์ จะสั่งการให้มอเตอร์ปรับรอบการทำงาน เพื่อให้แรงดันน้ำคงที่สม่ำเสมอ ทุกจุด
  • ระบบ อินเวอร์เตอร์ พร้อมทั้ง DC Motor และการออกแบบเทคโนโลยีที่ทันสมัย เสียงจึงเงียบตลอดการทำงาน
  • ปริมาณน้ำมากกว่าปั๊มทั่วไป 20 % ด้วยระบบ มอเตอร์กระแสตรง พร้อมทั้งชุดเรือนปั๊มที่ออกแบบเป็นพิเศษ ทำให้ปั๊มน้ำทำงานมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
  • ถังแรงดันบรรจุด้วยก๊าซไนโตรเจน และเสริมด้วยแผ่นยางไดอะแฟรม น้ำจึงไม่สัมผัสกับถังโดยตรง ทำให้ไม่เกิดสนิมตลอดอายุการใช้งาน
  • ประหยัดพลังงานสูงสุดถึง 40 % ด้วยระบบ อินเวอร์เตอร์ จะปรับรอบการหมุนของมอเตอร์ให้สอดคล้องกับการใช้น้ำ ทำให้ลดการสูญเสียพลังงานที่ไม่จำเป็น
  • ประหยัดพื้นที่ในการติดตั้ง ด้วยระบบ อินเวอร์เตอร์ พร้อมทั้ง เซนเซอร์ตรวจจับแรงดัน ทำให้การทำงานแม่นยำมากขึ้น และลดชิ้นส่วนที่ไม่จำเป็นลงได้ ทำให้ปั๊มมีขนาดเล็กกะทัดรัด
 • WM-P350GX (350 วัตต์)

  • ปั๊มน้ำอัตโนมัติ(AUTOMATIC PUMP) ถังแรงดันประกอบด้วยแผ่นยางไดอะแฟรม(Diaphragm Rubber) พร้อมบรรจุก๊าซไนโตรเจน
  • ให้แรงดันสม่ำเสมอ และตัดปัญหาการเกิดสนิมตลอดอายุการใช้งาน
  • ปั๊มน้ำอัตโนมัติ : 350 วัตต์
  • ระยะส่ง : 18 เมตร
  • สวิทซ์อัตโนมัติทำงานตามจังหวะ เปิด-ปิด ของก๊อกน้ำ
  • ระยะการส่งน้ำแนวตั้ง : 20 เมตร
  • ปริมาณน้ำที่ : 51 ลิตร/นาที
  • ขนาดท่อดูด : 25 มม.
  • ขนาดท่อจ่าย : 25 มม.
  • Water Temp Relay ช่วยตัดการทำงานเมื่ออุณหภูมิสูงเกินปกติ ป้องกันการเสียรูปทรงของชิ้นส่วนอื่นๆ
 • WM-P300GX2 (300 วัตต์)

  • ปั๊มน้ำอัตโนมัติ(AUTOMATIC PUMP) ถังแรงดันประกอบด้วยแผ่นยางไดอะแกรม พร้อมบรรจุก๊าซไนโตรเจน
  • สวิทซ์อัตโนมัติทำงานตามจังหวะ เปิด-ปิด ของก๊อกน้ำ
  • ให้แรงดันสม่ำเสมอ และตัดปัญหาการเกิดสนิมตลอดอายุการใช้งาน
  • Water Temp Relay ช่วยตัดการทำงานเมื่ออุณหภูมิสูงเกินปกติ ป้องกันการเสียรูปทรงของชิ้นส่วนอื่นๆ
  • กำลังไฟฟ้า : 300 วัตต์
  • ระยะดูดลึก : 8 เมตร
  • ปริมาณน้ำที่ 48 ม. : 59 ลิตร/นาที
  • ความเหมาะสมในการใช้งาน : บ้านขนาด 2-3ชั้น
  • ท่อน้ำดูด ท่อจ่ายน้ำ : 1 นิ้ว
 • WM-P250GX2 (250 วัตต์)

  • สวิทซ์อัตโนมัติทำงานตามจังหวะ เปิด ปิด ของก๊อกน้ำ
  • ถังแรงดันประกอบด้วยแผ่นยางไดอะแกรม พร้อมบรรจุก๊าซไนโตรเจน
  • ให้แรงดันสม่ำเสมอ และตัดปัญหาการเกิดสนิมตลอดอายุการใช้งาน
  • Water Temp Relay ช่วยตัดการทำงานเมื่ออุณหภูมิสูงเกินปกติ ป้องกันการเสียรูปทรงของชิ้นส่วนอื่นๆ
 • WM-P200GX2 (200 วัตต์)

  • ปั๊มอัตโนมัติ HITACHI รุ่น WMP200GX2 ใช้กำลังไฟ 200 วัตต์
  • ปั๊มน้ำอัตโนมัติ(AUTOMATIC PUMP) ผลิตจากเหล็กหล่อที่มีคุณภาพดี ไม่เป็นสนิม
  • ใช้งานง่ายด้วยสวิตช์อัตโนมัติ ทำงานตามจัวหวะการเปิดปิดของก๊อกน้ำ
  • แรงดันน้ำสม่ำเสมอด้วยถังแรงดันบรรจุก๊าซไนโตรเจน ปลอดสนิมไม่รั่ว
  • Water Temp Relay ช่วยตัดการทำงานเมื่ออุณหภูมิสูงเกินปกติ
  • ให้ปริมาณน้ำเพิ่มขึ้น 22% เมื่อเทียบกับรุ่นทั่วไป
  • น้ำไหลต่อเนื่องอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งทำงานเงียบ
  • การออกแบบปั๊มน้ำให้มีขนาดกะทัดรัด แต่ยังคงประสิทธิภาพ
  • ปั๊มน้ำอัตโนมัติฮิตาชิทุกเครื่องผ่านมาตรฐาน ประสิทธิภาพ เบอร์ 5
 • WM-P150GX2 (150 วัตต์)

  • สวิทซ์อัตโนมัติทำงานตามจังหวะ เปิด ปิด ของก๊อกน้ำ
  • ถังแรงดันประกอบด้วยแผ่นยางไดอะแกรม พร้อมบรรจุก๊าซไนโตรเจน
  • ให้แรงดันสม่ำเสมอ และตัดปัญหาการเกิดสนิมตลอดอายุการใช้งาน
  • Water Temp Relay ช่วยตัดการทำงานเมื่ออุณหภูมิสูงเกินปกติ ป้องกันการเสียรูปทรงของชิ้นส่วนอื่นๆ

Main Menu