• เหล็กเส้นข้ออ้อย (DEFORMED BAR : DB)

  เหล็กเส้นเสริมคอนกรีต
  เหล็กข้ออ้อย DB เป็นเหล็กที่มีแรงยึดเกาะที่ผิวสูง เหมาะสำหรับงานคอนกรีตเสริมเหล็กที่ต้องการความแข็งแรงสูงเช่น สะพาน,เขื่อน, งานก่อสร้างที่ต้องรับแรงอัดมากๆ และตึกที่มีความสูงมาก เหล็กข้ออ้อย DB ได้รับการรับรองตามมาตรฐาน มอก.24-2548

  • ชั้นคุณภาพ SD 30, SD 40 และ SD 50
  • เส้นผ่าศูนย์กลางขนาด 10 มิลลิเมตร -32 มิลลิเมตร
  • ขนาดความยาว 10 เมตร และ 12 เมตร

  การก่อสร้างโครงสร้างแบบคอนกรีตเสริมเหล็กนั้น นอกจากจะมีการใช้งานเหล็กข้ออ้อยแล้ว ยังต้องมีการใช้งานคู่กับเหล็กเส้นกลม ด้วย โดยในการออกแบบโครงสร้าง ทางวิศวกรผู้ออกแบบจะทำการคำนวนและกำหนดสเปคของเหล็กเส้นกลมและเหล็กข้ออ้อยมาในแบบการก่อสร้าง

 • เหล็กเส้นกลม (ROUND BAR : RB)

  เหล็กเส้นเสริมคอนกรีต
  เหล็กเส้นกลม RB เป็นเหล็กเส้นกลมเหมาะสำหรับงานก่อสร้างขนาดกลางและขนาดเล็ก เช่น บ้าน.อาคารพาณิชย์ และงานก่อสร้างทั่วๆ ไป เหล็กเส้นกลม RB ได้รับการรับรองตามมาตรฐาน มอก.20-2543 ชั้นคุณภาพ SR 24
  การก่อสร้างโครงสร้างแบบคอนกรีตเสริมเหล็กนั้น นอกจากจะมีการใช้งานเหล็กเส้นกลม RB แล้ว ยังต้องมีการใช้งานคู่กับเหล็กข้ออ้อย ด้วย โดยในการออกแบบโครงสร้าง ทางวิศวกรผู้ออกแบบจะทำการคำนวนและกำหนดสเปคของเหล็กเส้นกลมและเหล็กข้ออ้อยมาในแบบการก่อสร้าง

Main Menu